پرسشنامه نظر سنجی از مصرف کننده نهایی این لی

خیلی زیادزیادنظری ندارمکمخیلی کم
آشنایی شما با محصولات برند این لی *
از تنوع محصولات و محصولات جدید این لی راضی هستم *
از زیبایی ظاهر و بسته بندی رضایت دارم *
از مناسب بودن قیمت محصولات رضایت دارم *
از مناسب بودن حجم و مقدار محصولات رضایت دارم *
از کیفیت و کارآیی محصولات این لی رضایت دارم *
از دسترسی محصول در شهرمان رضایت دارم *
تبلیغات برند این لی را میبینم *
از خدمات اطلاع رسانی محصولات جدید رضایت دارم *
به طور کلی از برند و محصولات این لی رضایت دارم *
تمایل به خرید مجدد محصولات شرکت را دارم *