نظر سنجی از مصرف کننده نهایی درماکلین

خیلی زیادزیادنظری ندارمکمخیلی کم
آشنایی شما با محصولات برند درماکلین *
از تنوع محصولات و محصولات جدید درماکلین راضی هستم *
از زیبایی ظاهر و بسته بندی رضایت دارم *
از مناسب بودن قیمت محصولات رضایت دارم *
از مناسب بودن حجم و مقدار محصولات رضایت دارم *
از کیفیت و کارآیی محصولات درماکلین رضایت دارم *
از دسترسی محصول در شهرمان رضایت دارم *
تبلیغات برند درماکلین را میبینم *
از خدمات اطلاع رسانی محصولات جدید رضایت دارم *
به طور کلی از برند و محصولات درماکلین رضایت دارم *
تمایل به خرید مجدد محصولات شرکت را دارم *