نظرسنجی فروش اینترنتی طبیعت شاپ

خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
ازبسته بندی محصولات خریداری شده هنگام تحویل رضایت دارید؟
ازسرعت تحویل محصولات خریداری شده رضایت دارید؟
ازتخفیفات خرید اینترنتی سینره رضایت دارید؟